road 5

alvekonsult text

CSB-9001-2008-color logo bg opti

lot 3.1 AMStruma

 

          

Фирма „АЛВЕ Консулт” ЕООД има за основна дейност консултиране, проучване и проектиране на пътни обекти, пътни съоръжения, улици и инженерна инфраструктура. 
Ръководните специалистите работещи в „АЛВЕ Консулт“ имат над 10 години опит в проектирането.
„АЛВЕ Консулт” ЕООД заедно неговите партньори обхваща пълния предмет на дейност, свързан с изпълнение на инфрастуктурни проекти относно пътища, пътни съоръжения и улици с подземните комуникации ВиК, високо и ниско напрежение, пречиствателни съоръжения и др.

Фирмата е участвала като изпълнител и под-изпълнител за проектиране на рехабилитация и реконструкция на пътни обекти по програмите ОПРР, ОП Транспорт и Европейски програми свързани с общински обекти. Има богат опит за работа с чуждестранни фирми.

Стратегията на фирмата отрежда приоритетно място на инвестициите както в модерните технологии така и в обучението на персонала.
Високото качество, коректност и удовлетворяването на специфичните изисквания на всеки клиент са немислими без съзнанието, че най-големият капитал на организацията са нейните служители и нашите партньори.

Сподели